Grön Ungdom Halland


Grön Ungdom är Miljöpartiet de grönas ungdomsförbund. Vi representerar de unga medlemmarna i partiet och vi arbetar för att politiken ska bli grönare, mer rättvis och inkludera samhällets alla medborgare, oavsett ålder, kön, härkomst eller religion. För oss är alla människor lika värda och ska behandlas lika samt ha samma möjligheter till inflytande över det samhälle vi lever i. Ingen ska känna sig utanför.

Grön Ungdom Halland är en lokalavdelning inom Grön Ungdoms riksorganisation. Vi representerar hela Halland och vårt mål är att ha medlemmar från Hallands alla kommuner. Vi vill påverka politiken i hela regionen och för att göra våra röster hörda skriver vi debattartiklar och motioner, genomför aktioner och är ute på skolor runt om i Halland. Flera av våra medlemmar har även uppdrag inom Miljöpartiets olika lokalavdelningar.

Vill Du engagera dig inom Grön Ungdom? Skicka ett mail eller ring till vårt språkrör:

Malte Roos
Telefon: 072-540 74 22