Kontakt

Styrelsen - varberg@mp.se

Johan Rosander

Sophia Nilsson

Linnea Sandahl

Martin Bagge, Sammankallande

Valberedning

Stefan Edlund

Revisor

Ann-Charlott Nielsen

Politiken

Kommunfullmäktige

Stefan Edlund, Gruppledare

Madeleine Bagge, Gruppledare

Johan Rosander

Linnea Sandahl

Martin Bagge, ersättare

Nämnder, bolag och andra uppdrag

Barn- och Utbildningsnämnden, ordinarie, Madeleine Bagge

Byggnadsnämnden, ordinarie, Linnea Sandahl

Hamn- och Gatunämnden, ordinarie, Samuel Lindh

Kommunfullmäktiges valberedning, ordinarie, Stefan Edlund

Kommunfullmäktiges valberedning, ersättare, Madeleine Bagge

Kommunrevisor, ordinarie, Göran Andersson

Kommunstyrelsen, ordinarie, Stefan Edlund (även arbetsutskott)

Kommunstyrelsen, ersättare, Madeleine Bagge (även arbetsutskott)

Lokala säkerhetsnämnden, ersättare, Göran Andersson

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, ordförande, Martin Bagge (även arbetsutskott)

Nämndeman, Lars O. Hellsborn

Räddningstjänsten väst, ordinarie, Johan Rosander

Socialnämnden, ordinarie, Johan Rosander

Sparbanksstiftelsen, Linnea Sandahl

Sveriges Ekokommuner, ersättare, Martin Bagge

Valnämnden, ersättare, Peter Rudhager

Varberg Event, ordförande, Stefan Edlund

Varbergs Energi, ordinarie, Peter Rudhager

Varbergs miljöpris, Martin Bagge


Länk till vår externa hemsida
Spana gärna in oss på Facebook med!